Reflekta

Efter dina behov skräddarsyr vi i dialog med dig ett upplägg som möter dina behov. Det kan till exempel röra sig om inventering och analys, kompetensutveckling och ledarskapsstöd, processtöd för styrgruppen eller handledning till projektledaren, facilitering av möten och workshops, eller facilitering av förändringsprocesser i större sammanhang som till exempel i samband med EU-finansiering som kräver flerpartssamverkan. Reflekta erbjuder också akademisk följeforskning.

Reflekta arbetar på uppdrag av föreningsliv, offentlig sektor, universitet och näringsliv

Projekten har involverat barn, ungdomar och vuxna, tjänstemän, brukare, företagare, politiker och medborgare. Alla uppdrag med det gemensamt att de består av individer, grupper och verksamheter som strävar efter ett utvecklat samarbete för att uppnå förbättrade resultat.

STOCKHOLMS STAD, KULTURFÖRVALTNINGEN

Ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling samt grupputveckling inklusive visionsarbete från idé till dokument, under en period av tio månader.

MALMÖ STAD, KULTURFÖRVALTNINGEN

Ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling samt grupputveckling inklusive visionsarbete från idé till dokument, under en period av tio månader.

GÖTEBORGS STAD, KULTURFÖRVALTNINGEN

Ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling samt grupputveckling inklusive visionsarbete från idé till dokument, under en period av tio månader.

Några röster om Reflekta

Ett stycke text. Vad blir padding-top? Det blir bara 15. Borde väl varit 40?

quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

– Johan Lidmark, 
enhetschef Region Skåne

quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

– Jihan Lee, 
enhetschef Region Stockholm

quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

– Gunvor Bredvinsson, 
enhetschef Region Göteborg

Reflekta ger utbildningar online

Ehentis eaquas doluptatem ationseque optatem oluptur sit rest maximoluptur santo invenia con eatis cusam, officipsam que maxim que conse num voluptatus maxim sunde et am repro velestrum ant facest, tet ut que optiat lam secepelis ellabor enditio nsereic ipsunt, sitis imusa sinciunt.

IPSUT IMUSA

Ehentis eaquas doluptatem ationseque optatem oluptur sit rest maximoluptur santo inve- nia con eatis cusam, officipsam

Läs mera

IPSUT IMPÅSA

Ehentis eaquas doluptatem ationseque optatem oluptur sit rest maximoluptur santo inve- nia con eatis cusam, officipsam

IPSUT IMÖSA

Ehentis eaquas doluptatem ationseque optatem oluptur sit rest maximoluptur santo inve- nia con eatis cusam, officipsam

Böcker och publikationer

Ehentis eaquas doluptatem ationseque optatem oluptur sit rest maximoluptur santo invenia con eatis cusam, officipsam que maxim que conse num voluptatus maxim sunde et am repro velestrum ant facest, tet ut que optiat lam secepelis ellabor enditio nsereic ipsunt, sitis imusa sinciunt.

ATT LEDA SAMVERKAN

Att leda samverkan är en handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar, skriven av
Martin Westin, Camilo Calderon och Alexander Hellquist. Författarna är knutna till SWEDESD, centrum för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Boken är bearbetad och översatt till svenska av Anna Ranger

METODER FÖR MÖTEN

Tillsammans med Karin Westerberg vid Malmö Högskola har Anna Ranger skrivit handboken Metoder för Möten. Boken beskriver vad ett faciliterande ledarskap innebär i praktiken. Boken ger också handfasta tips och råd hur du själv utvecklar din förmåga som facilitator av möten och samverkansprocesser.

PLAN OCH PROCESS

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län har Anna Ranger skrivit handboken Plan och process – Handbok i dialoginriktad planering. Boken är slutresultatet av ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt, Dialog i detaljplaneprocessen, som Anna genomförde åt Länsstyrelsen 2006-2007

Reflekta och vi som arbetar här

Reflekta utvecklar och stöder innovation och förändring inom och mellan organisationer och verksamheter – genom processledning, facilitering och utbildning.

Reflekta drivs av Anna Ranger som i över ett decennium har varit verksam som facilitator, utbildare och projektledare. Fokus för verksamheten är att leda individer, grupper och aktörer med olika perspektiv och särintressen i ett gemensamt arbete för att åstadkomma utveckling som är bransch-, intressent-, professions- och sektorsöverskridande. Sin bakgrund har Anna inom förändringsledning, pedagogik och samhällsplanering. Anna är utbildad landskapsarkitekt och fil.kand. i beteendevetenskap och har arbetslivserfarenhet från idéburen, offentlig samt privat sektor. Anna har också erfarenhet av forskning och undervisning inom universitet och högskola.

Reflekta Verksamhetsutveckling har i sitt nätverk en bredd av erfarna konsulter, vilket ger en flexibilitet att stödja kunden även med större och mer komplexa uppdrag.

Reflekta utgår i sitt arbete från den forskning som ligger till grund för IBA – Inquiry Based Approach. Du kan läsa mer om IBA i IBA-handboken som du kostnadsfritt kan ladda ner här.

Reflekta använder vid behov Incondias Hus som pedagogisk modell med verktygen Utvecklingsanalys, Fokusanalys samt Leadership Competence Chart, vilka granskats av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi med mycket höga resultat.

Reflekta är mån om att du uppnår resultat. Utvärdering är en viktig del för lärande och förändring. Reflekta är medlem i den svenska föreningen för SROI – Social Return on Investment.

Anna Ranger

Anna Ranger

Grundare och ägare

Karin Westerberg

Karin Westerberg

Pedagog

Maria Lagneby

Maria Lagneby

Pedagog

Maria Lagneby

Anna Annasson

Strateg

Maria Lagneby

Anna Annasson

Strateg

Åsså lite text efter några floats. Funkar clear?