Bildtest float

Att leda samverkan omslag

Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden. Här kommer ett stycke text som ska hamna till höger om bilden.

Text som borde kommit på ny rad, inte till höger om pack.